Pagina afdrukken Zoeken

Jeugdbeleidsplan

Waar is de jeugddienst verantwoordelijk voor ?

  

-Kinderwerking: elke schoolvakantie speelpleinwerking, krokuskamp…

-Jip: jeugdinformatiepunt + een permanentie door JAC.

-Organisatie Taalspelen anderstalige kinderen 6-16 jaar.

-Taal-o-theek.

-Verhuur parkvilla.

-Speel-o-theek.

-Onderhoud speelpleintjes.

-Organisatie Roefeldag:  een project voor 3-16-jarigen

-Andere projecten: open-straatdag, veilig vervoeractie op oudejaar, kerstmarkt, ...

-Opmaak en uitvoeren van het  jeugdbeleidsplan.

-Opvolgen Jeugdraad.

-Samenwerking met cultuurdienst en Sportdienst.