Pagina afdrukken Zoeken

JEUGDDIENST

De gemeentelijke jeugddienst is bemand door de jeugdconsulente. Zij stelt in samenspraak met de jongeren, de jeugdraad en vzw Jeugdwerking het meerjarenplan op. Dit beleidsplan  omvat de doelstellingen, reglementeringen en opties voor het jeugdwerk van de volgende 6 jaar. Daarnaast is de jeugddienst bevoegd voor volgende deelaspecten :

  • Uitvoering jeugdbeleidsplan opvolgen.
  • Beleidsplan opvolgen voor de buitenschoolse kinderopvang.
  • Het opvolgen van de jeugdraad.
  • Overleg organiseren met de verschillende verantwoordelijken van de Assese speelpleintjes + onderhoudsplan en begroting bespreken.
  • Alcohol- en drugpreventie vanuit het overlegplatform drugpreventie.
  • Overleg steunpunt provinciaal integratiecentrum (PRIC).
  • Afgevaardigde in het Sociaal Impulsenfonds (SIF).
  • Voorzitter VVJ-ring en externe contacten met de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten, provincie, enz.
  • Binding tussen werkingen en college/gemeenteraad/Vlaamse Gemeenschap.

 

Openingstijden Jeugddienst

Jeugddienst ASSE (tijdelijk verhuisd naar gemeentehuis)
Gemeenteplein 1 - 1730 Asse
Tel: 02 454 19 21 
email : jeugdwerkingasse@skynet.be
Web : //

Woe. : van 13.00 tot 17.00 uur (best eerst bellen, want voordeur gemeentehuis is gesloten)
Vrij.: van 13.00 tot 19.00 uur ( in juli en augustus enkel van 13.00 tot 16.30 uur !)