Pagina afdrukken Zoeken

Opvang zieke kinderen

Thuisopvang voor zieke kinderen

Ouders ondervinden vaak moeilijkheden bij het vinden van opvang voor hun zieke kinderen. Men kan niet terecht in het kinderdagverblijf, op school of in andere opvanginitiatieven omwille van de gezondheid van de andere aanwezige kinderen. Bovendien hebben zieke kinderen nood aan aangepaste individuele begeleiding en verzorging.
Om aan deze vraag tegemoet te komen, organiseert de gemeente Asse, in samenwerking met Opbouwwerk Haviland vzw, opvang voor zieke kinderen van 0 tot 12 jaar. De opvang gebeurt bij de ouders thuis. Hierdoor kunnen de kinderen individueel begeleid worden in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving. De begeleid(st)er zorgt voor professionele opvang aangezien zij/hij gespecialiseerd is in het omgaan met en de verzorging van zieke kinderen. Indien men beschikt over een doktersattest en woont in Asse, kan men elke werkdag van deze opvang gebruik maken van 7.00 tot 19.00 uur.
Dit met een maximum van 10 uur per dag en 5 opeenvolgende werkdagen.
Het tarief bedraagt € 2,5 per begonnen uur en met een minimum van € 8 per opvangbeurt. 

Praktisch:

Er is permanentie tot 20.00 uur op het telefoonnummer 0499 23 32 84