Pagina afdrukken Zoeken

Speelstraten

 

Speelstraten tijdens de paas- en zomervakantie

 Voor alle autobestuurders die zich  ‘Heer en Meester’ noemen in het verkeer: ER IS SLECHT NIEUWS! Tijdens de paas- en zomervakantie wordt het oppassen geblazen, want het gemeentebestuur heeft alweer een zwak voor ons jonge spelende volkje: de speelstraten. 

Een speelstraat is een straat waar de woonfunctie primeert en waar van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds  20.00 uur elke dag aan kinderen opnieuw de mogelijkheid wordt geboden om ongehinderd te spelen. De spelende kinderen krijgen er absolute voorrang.

Enkel voertuigen van bewoners hebben toegang tot de speelstraat en moeten er stapvoets rijden. Fietsers moeten, zo nodig, afstappen.   Elke getrouwe Assenaar zal ongetwijfeld de hekken en aanduidingen herkennen die de toegangen van de straat zo goed mogelijk afsluiten. 

Per speelstraat zijn er 2 verantwoordelijken die de contactpersonen zijn voor de gemeente enerzijds  en voor de buurt anderzijds. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het dagelijks verplaatsen van de nadars. Iedere aanvraag tot speelstraat wordt besproken en ter advies aan de politie voorgelegd.

Het college van Burgemeester en Schepenen zal de aanvraag al dan niet goedkeuren.

Een aantal voor de hand liggende voorwaarden zijn: de straat mag niet bestemd zijn voor doorgaand verkeer, er mogen geen bouw- of andere werken aan de gang zijn, er mogen geen winkels of andere zaken onbereikbaar zijn, 2/3 van de inwoners van de straat moet akkoord gaan, nadat het college en de politie hun goedkeuring geven. 

Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij het Gemeentebestuur Asse Dienst Jeugd – Stationsstraat 88 – 1730 Asse of je kan je aanvraag ook online doen http://www.asse.be/eloketdetailv2/5/aanvraag-speelstraat-in-2014

Regelement : http://www.asse.be/file_uploads/1391.pdf 

Bezorg de ingevulde aanvraagformulieren voor 10 februari 2014 aan de jeugddienst, want na deze datum worden geen speelstraten meer toegekend.  Verdere info: 02/452.31.83 

Voor meer info: jeugdwerkingasse@skynet.be of 02/452 31 83 (vragen naar Chris).

  

 


BenamingBestandGrootte
Item downloaden aanvraagformulier speelstraten 2014 speelstraten formulier aanvraag 2014.doc 98.8 kB