Pagina afdrukken Zoeken

Materiaal

AUDIOVISUEEL

Fuifbox

1 eurokassa, 3 brandblusapparaten, 1 stempelkussen, 3 noodverlichtingen, 6 TL-lampen, pictogrammen nooduitgangen

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 50,00

EDUCATIEF MATERIAAL

A : RELATIES : Homo hetero bi kwartet

Doelgroep: Jongeren vanaf 17 jaar.
aantal spelers: vanaf 3 spelers
tijdsduur: 30 min tot 120 min

Korte inhoud:
Jongeren leren omgaan met verschillende gevoelens omtrent homo-, hetero- en biseksualiteit en dit taboe te doorbreken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
A : RELATIES : Homo hetero bi kwartet

A : RELATIES : Inspiratiespel

Doelgroep: Vanaf 14 jaar.
Aantal spelers: 2 tot 12 spelers.
Tijdsduur: 30 tot 90 min.

De bedoeling van 'Het Inspiratiespel' is mensen met elkaar in gesprek brengen over hetgeen hen inspireert, van binnen uit motiveert. Of het spel ook inspirerend is om te spelen, is niet op voorhand te zeggen; inspiratie laat zich immers niet op commando tevoorschijn roepen! Het Inspiratiespel bestaat uit 140 kaarten, verdeeld over vier groepen. Ook is er per groep een lege kaart, voor het geval uzelf of uw medespelers een aanvulling hebben.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
A : RELATIES : Inspiratiespel

A : RELATIES : Inspiratiespel (handleiding)

Een volledig overzicht van de toepassingsmogelijkheden van 'Het Inspiratiespel'. De extra uitgebreide handleiding maakt je wegwijs in 25 spelvariaties.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
A : RELATIES : Inspiratiespel (handleiding)

A : RELATIES : Ken je kwaliteiten

Doelgroep:12 tot 16 jaar
aantal spelers: 1 tot 8
tijdsduur: 30 tot 60 min

Korte inhoud:Er gaat heel wat om in de hoofden van jongeren. Meer dan eens worden ze door een gevoel van onzekerheid overvallen en maken ze zich druk over hoe anderen hen bekijken. ‘Ken je kwaliteiten’ biedt een praktische werkwijze waarmee jij op een eenvoudige en speelse wijze met jongeren aan een positief zelfbeeld kan sleutelen. Via 68 geïllustreerde kaartjes, waarop telkens een kwaliteit wordt afgebeeld, bespreken de spelers de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de medespelers. Op deze wijze wordt actief gewerkt aan een positief zelfbeeld en winnen de deelnemers zelfvertrouwen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES : Ken je kwaliteiten

A : RELATIES : Kennismakingsspel

Doelgroep: Vanaf 14 jaar
Aantal spelers: 3 tot 20 spelers
Tijdsduur: 10 tot 60 min.

De bedoeling van dit spel is je op een verrassende manier kennis te laten maken met anderen. Een leuke en uitnodigende kennismaking in een groep of team werkt immers erg stimulerend. Ook wanneer je elkaar al kent, kun je met dit spel nieuwe dingen van elkaar ontdekken, waardoor je elkaar nog beter leert kennen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
A : RELATIES : Kennismakingsspel

A : RELATIES : Kinderkwaliteitenspel

Doelgroep: 7 tot 12 jaar
aantal spelers: 1 tot 8 spelers
tijdsduur: 30 tot 60min

Korte inhoud: Om met kinderen over een persoonlijk onderwerp zoals de eigen kwaliteiten te spreken, is het van groot belang dat er een sfeer wordt gecreëerd waarin zij zich veilig voelen. Het ‘kinderkwaliteitenspel’ komt hieraan tegemoet. Via 69 kaarten, waarop een kwaliteit staat geschreven en op een ludieke wijze wordt geïllustreerd , kan je op een speelse manier met een kind of een groepje kinderen een gesprek over kwaliteiten voeren.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES : Kinderkwaliteitenspel

A : RELATIES : Kwaliteitenspel

Doelgroep:Vanaf 14 jaar
aantal spelers: 2 tot 12
tijdsduur: 30 tot 120 min.

Korte inhoud:Het ‘kwaliteitenspel’ bestaat uit 140 speelkaarten waarop karaktereigenschappen staan geschreven. Op 70 kaarten staan woorden die kwaliteiten aanduiden. Op de andere 70 staan mindere goede kanten. De combinatie van deze speelkaarten zet de deelnemers er toe aan zichzelf en de andere beter te leren kennen.

Waarborg : spel : € 10 + handleiding : € 10

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
A : RELATIES : Kwaliteitenspel

A : RELATIES : Leefsleutels in het jeugdwerk

Doelgroep: onbepaald
Aantal Spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Met deze bundel tracht leefsleutels een bruikbaar instrument aan te reiken voor het jeugdwerk. Elementen als sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en reflectie over riscio's krijgen hierin een belangrijke plaats. Men tracht jongeren op verschillende momenten ruggesteun te bieden tijdens hun zoektocht doorheen de adolescentie: een zoektocht waarbij ze vaak geconfronteerd worden met persoonlijke en sociale vaardigheden.

Huurprijs: € 15,00 | waarborg: Gratis
A : RELATIES : Leefsleutels in het jeugdwerk

A : RELATIES : Nieuwe Spelen Om Problemen Op Te Lossen

Spelenderwijs problemen oplossen. Het spelenboek is het vervolg op Spelen om problemen op te lossen. Nieuwe spelen om problemen op te lossen bevat een groot aantal spelen die kinderen helpen om te gaan met gevoelens van angst, verlegenheid, minderwaardigheid, depressie,…

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES : Nieuwe Spelen Om Problemen Op Te Lossen

A : RELATIES : Soulmate

Doelgroep:Vanaf 12 jaar
aantal spelers: 6 tot 12
tijdsduur: 75 tot 100 min

Korte inhoud:’Soulmate’ speelt met communicatie. Praten en luisteren staan tijdens het spelen centraal. Via een reeks vraag- en themakaarten worden relaties, seksualiteit en gevoelens bespreekbaar gemaakt. Op een speelse wijze geven de spelers zich beetje bij beetje bloot en komen ze dichter bij hun geheime soulmate…

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
A : RELATIES : Soulmate

A : RELATIES : Voelsprieten

Doelgroep:9 tot 12 jaar
aantal spelers: 2 tot 6
tijdsduur: 30 tot 100 min

Korte inhoud:‘ Voelsprieten’ is een kaartspel. Elke speelkaart bevat een tekening waarop een alledaagse situatie wordt afgebeeld. De kaarten zetten de leerlingen aan om hun verbeelding te gebruiken en ongedwongen over hun eigen ervaringen en gevoelens te praten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES : Voelsprieten

A : RELATIES: Babbelspel

Babbelspel geeft de spelers de kans om op een speelse wijze sociale vaardigheden in te oefenen. De vaardigheden zijn verdeeld in 6 rubrieken: het uiten van meningen, praten over een onderwerp, praten over de eigen persoon, rollenspel, inzicht krijgen in sociale vaardigheden en non-verbale communicatie.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES: Babbelspel

A : RELATIES: Kennismakingsspel

Het Kennismakingsspel bestaat uit 56 kaarten. Op elke kaart staat een vraag en wordt een bijbehorende kleurenfoto afgebeeld. Door een foto aan een vraag te koppelen, raken de deelnemers sterker betrokken bij de vraag en wordt hun creativiteit gestimuleerd. Hierdoor vinden ze veel gemakkelijker een passend antwoord op de vraag. De vragen zijn onderverdeeld in 6 groepen: jeugd & verleden, karakter & interesse, motivatie & inspiratie, doen & laten, werk & loopbaan, wensen & toekomst. Door de verschillende vragen te beantwoorden, krijgen de deelnemers een beter beeld van zichzelf en van de anderen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
A : RELATIES: Kennismakingsspel

A : RELATIES: Vaardighedenspel

Het Vaardighedenspel bestaat uit 140 speelkaarten. Op elke kaart staat een sociale of communicatieve vaardigheid: helder formuleren, opbouwende kritiek geven, beslissingen nemen,…In eerste instantie gebruiken de spelers de speelkaarten om de vaardigheden in kaart te brengen die onontbeerlijk zijn voor de werking van de groep of voor een individu. In tweede instantie worden de kaarten gebruikt om na te gaan in welke mate de groep of het individu de vaardigheden in kwestie meester is. Na het spelen van het Vaardighedenspel kunnen de spelers een aantal aandachtspunten formuleren.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
A : RELATIES: Vaardighedenspel

A : RELATIES: Waarden en Normenspel

Het waarden- en normenspel bestaat uit 140 kleurrijke speelkaarten. De kaarten zijn onderverdeeld in 3 groepen: waarden, normen en thema’s. De speelkaarten sporen de spelers aan om aan te geven welke waarden en normen ze belangrijk vinden met betrekking tot bepaalde thema’s.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
A : RELATIES: Waarden en Normenspel

A: RELATIES: Spelen met conflicten

Doelgroep: jongeren, volwassenen

Korte inhoud:
Vijf kaartspelen om je conflictvaardigheid te verbeteren.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
A: RELATIES: Spelen met conflicten

B : RELATIES : Competentiesprint

Doelgroep: jongeren
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers
Tijdsduur: 60 tot 90 min

Korte inhoud: Dit spel wil jongeren vertrouwd maken met het begrip competenties. Doorheen het spel leren ze wat een competentie is en wat we precies bedoelen met termen als creativiteit enzovoort. Het wil de jongeren duidelijk maken dat je in het jeugdwerk niet alleen plezier maakt, maar ook veel kan leren en ervaringen kan opdoen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
B : RELATIES : Competentiesprint

B : RELATIES : Contactdoos

Doelgroep: Jongeren en ouders ( tieners 15-18 jaar)
aantal personen: in teams van 2personen, je kan maximaal met 12 teams spelen.
tijdsduur:de duur hangt af van de wijze waarop je je spel speelt


Korte inhoud:
Het spel moet zorgen voor een betere communicatie tussen ouders en jongeren aan de hand van stellingen en uitvoeren van opdrachten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
B : RELATIES : Contactdoos

B : RELATIES : Hou me vast - Laat me los

Doelgroep: Jongeren vanaf 15 jaar
aantal spelers: vanaf 3 deelnemers
tijdsduur: 60 min

Korte inhoud:
Spelers krijgen 10 foto's te zien en hier moeten zij 1 uitkiezen en hier moeten ze hun mening geven over de vrijheid & geborgenheid van deze foto.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
B : RELATIES : Hou me vast - Laat me los

C : RELATIES : Broodje speciaal

Een spel om jeugdwerkers, leerkrachten en andere mensen die actief met jongeren bezig zijn te ondersteunen. Op een leuke manier wordt met thema's als anders-zijn en diversiteit aan de slag gegaan. De bedoeling is dat jongeren nadenken over deze thema's en elkaars mening leren kennen, dat ze inzien dat iedereen uniek is en dat deze diversiteit net een verrijking is.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
C : RELATIES : Broodje speciaal

C : RELATIES : Een vuurspuwend monster(tje)

Vormingsmap:
Doelgroep: Begeleiders van kinderen tussen 5 & 9 jaar.

Korte inhoud:
Het literair - educatief project bestaat uit een
voorleesboek, een vormingsmap en een miniboekje.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
C : RELATIES : Een vuurspuwend monster(tje)

C : RELATIES : Kinderen pesten kinderen

Doelgroep: kinderen van 8 tot 12 jaar.
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Dit boekje rond het thema pesten is geschikt voor alle kinderen van 8 tot 12 jaar. Kinderen kregen inspraak bij het opstellen van dit boekje.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C : RELATIES : Kinderen pesten kinderen

C : RELATIES : Klaas en de 3 pestkoppen

Doelgroep: Vanaf 9 jaar
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Educatieve strip omtrent pesten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
C : RELATIES : Klaas en de 3 pestkoppen

C : RELATIES : Pesten (wat is het, wat doe je eraan?)

Doelgroep: (groot)ouders, leraars, leiders, trainers (en ook kinderen) die willen reageren op pesten
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Het is niet altijd eenvoudig om op een goede, doeltreffende manier iets tegen pesten te doen. In dit boekje vind je praktische adviezen en bedenkingen voor iedereen die actief en creatief wil opkomen tegen pesterijen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C : RELATIES : Pesten (wat is het, wat doe je eraan?)

C : RELATIES : Pesten, je kan er heel wat aan verhelpen

Educatieve map:
Doelgroep: Begeleiders

Korte inhoud:
Wat moet je weten over pesten? lessenreeks & kopieerbladen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
C : RELATIES : Pesten, je kan er heel wat aan verhelpen

C : RELATIES : Pestkop

Doelgroep: 9-14 jarige

Korte inhoud:
De bedoeling is spelers gevoelig te maken voor de thematiek 'pesten'. In vijf spelen wordt de kennis in verband met pesten doorgegeven. Het computerspel kan gespeeld worden met 1 tot 4 spelers.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
C : RELATIES : Pestkop

C : RELATIES: Assertiviteit bij kinderen

Doelgroep: kinderen
aantal deelnemers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
-het eigen lichaam ontdekken
-zelfbewust leren omgaan met gevoelens
-vertrouwd raken met seksualiteit
-nee leren zeggen

Leer uw kind zelfverzekerd te reageren en zichzelf te beschermen tegen ongewenst gedrag. In dit boek vindt u veel interessante informatie en enkele toffe tips.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C : RELATIES: Assertiviteit bij kinderen

C : RELATIES: Door spelen

Doelgroep: Vanaf 6 tot 25 jaar.
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Dit spelenboek brengt een verzameling nieuwe spelen voor binnen en buiten waar samenwerking en groepsvorming centraal staan. Kinderen en jongeren leren spelenderwijs hoe op een andere manier met conflict, macht en geweld wordt omgegaan. Naast duidelijke speluitleg biedt Door Spelen ook achtergronden over de spelpedagogie.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
C : RELATIES: Door spelen

C : RELATIES: Miembo

Doelgroep: Begeleiders van het basisonderwijs, directies & CLB-medewerkers.
aantal deelnemers: 25
tijdsduur: zelf te bepalen.

Korte inhoud:
Activiteiten om als doel de sociale netwerken van het kind uit te breiden. De map bevat ook nog een handpop, een brochure voor de ouders en een verhalenboek.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
C : RELATIES: Miembo

C : RELATIES: Pesten op school

Jammer genoeg worden heel wat kinderen op school gepest. Pesten op school verschaft nuttige informatie over pesten op school. Het werkboek bevat eveneens een aantal leuke spelletjes en activiteiten om pestgedrag te voorkomen of te bestrijden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
C : RELATIES: Pesten op school

C: RELATIES : Toeka

Doelgroep: Begeleiders van het basisonderwijs, directies & CLB-mederwerkers
aantal spelers: te bepalen met de activiteit
tijdsduur: te bepalen met te activiteit

Korte inhoud:
De map bevat een deel bestemd voor het team dat met kinderen werkt, een activiteitenbundel met als doel het sociale netwerk rond het kind uit te breiden en het werken rond thema's die op de verschillende leeftijden gevoelig liggen en tenslotte een gedeelte voor de ouders. De map bevat ook nog een CD-rom en 2 verhalenboeken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
C: RELATIES : Toeka

C: RELATIES: Ik en jij, samen wij

Doelgroep: vanaf 5 jaar tot 9 jaar
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een doeboekje voor in de klas.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C: RELATIES: Ik en jij, samen wij

C: RELATIES: Kinderen voor vrede

Doelgroep: begeleiders van jongeren van 9 tot 15 jaar
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Vormingsmap om te werken rond vooroordelen en verdraagzaamheid.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
C: RELATIES: Kinderen voor vrede

C: RELATIES: Normaal is anders (werkboek)

Doelgroep: jongeren
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
'Normaal is anders' is een werkboek rond vooroordelen en verdraagzaamheid.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C: RELATIES: Normaal is anders (werkboek)

C: RELATIES: Pesten in het jeugdwerk

Doelgroep: leider of leidster in jeugdbeweging
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Hoe omgaan met pesterijen? Tips voor jeugdwerkers.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C: RELATIES: Pesten in het jeugdwerk

C: RELATIES: pesten: Gedaan ermee !?

Doelgroep: volwassenen
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Provinciaal sensibiliseringsproject rond de aanpak van pestgedrag in het basisonderwijs. Een onderzoek naar pesten.

'Pesten: gedaan ermee !?' is een zeer theoretische bundel met grafieken en dergelijke.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C: RELATIES: pesten: Gedaan ermee !?

C: RELATIES: Pestpokke

Doelgroep: jongeren
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een boekje voor jongeren, met feiten en tips over pesten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
C: RELATIES: Pestpokke

D : RELATIES : Het Buzzerspel

Doelgroep: Vanaf 9 jaar
aantal deelnemers: 2 tot 6 spelers
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:
Op de weg naar geluk moet je zoveel mogelijk fiches zien te verzamelen waar je achteraf hartjes mee kan kopen. Wie op het einde van het spel de meeste hartjes heeft is de winnaar.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
D : RELATIES : Het Buzzerspel

D : RELATIES : Vlinderslag

Doelgroep:9 tot 15 jaar
aantal spelers: 3 tot 30 spelers
tijdsduur: 30 tot 90 min

Korte inhoud:‘Vlinderslag’ laat de deelnemers van gedachten wisselen over verschillende vormen van geweld: de kern van het spel bestaat uit 15 tekeningen. Iedere tekening beeldt een situatie uit die in meer of mindere mate, of misschien helemaal niets, met geweld heeft te maken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
D : RELATIES : Vlinderslag

D: RELATIES: 1000 bommen en granaten

Doelgroep: leerkrachten tweede en derde graad basisonderwijs
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Begeleidingsmap kinderkrant

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: 1000 bommen en granaten

D: RELATIES: Dat raakt me

Doelgroep: leerkrachten
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Brochure met methodieken om met kinderen van 8 tot 12 jaar te werken rond fysiek geweld, speelgoedwapens en oorlogsgeweld.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: Dat raakt me

D: RELATIES: Gekibbel en gekijf

Doelgroep: leerkrachten
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Brochure met 14 verhalen en uitgewerkte suggesties om met kinderen van 6 tot 12 jaar te werken rond ruzies, conflicten, macht en geweld.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: Gekibbel en gekijf

D: RELATIES: Schiet op (met) elkaar

Doelgroep: leerkrachten eerste graad van het secundair onderwijs.
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Brochure over geweld op school en in de wereld.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: Schiet op (met) elkaar

D: RELATIES: Speels omgaan met agressie

Doelgroep: docenten aan basisscholen en brugklassen, ook voor buitenschoolse activiteiten: voor schoolkampen, werkweken en voor het hele sociaal cultureel werk.
Aantal spelers: van 8 - 14 jaar
Tijdsduur: afhankelijk van het gekozen spel

Korte inhoud:
134 spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier conflicten op te lossen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: Speels omgaan met agressie

D: RELATIES: Spelde prik (spelenboek)

Doelgroep: leerkrachten en begeleiders van kinderen
aantal spelers: afhankelijk van het gekozen spel
tijdsduur: afhankelijk van het gekozen spel

Korte inhoud:
Spelenboek met 16 uitgewerkte spelen voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
D: RELATIES: Spelde prik (spelenboek)

D: RELATIES: Vandalisme - leefsleutels in actie plus

Doelgroep: Leerkrachten van het secundair onderwijs
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud: Activiteiten rond vandalisme op school en in de buurt, het waarom van vandalenstreken, de straffen op vandalisme en hoe vandalisme kan bestreden worden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
D: RELATIES: Vandalisme - leefsleutels in actie plus

E : RELATIES : Evenwaardig

Doelgroep: Jongeren vanaf 14 jaar
aantal spelers: 2 tot 6 spelers of groepen van spelers
tijdsduur. 60 tot 120 min

Korte inhoud:
Het is een kleurrijk spel met 40 vragen over de multiculturele maatschappij: muziek, voeding, arbeid, godsdienst, ... .
Dit spel wil jongeren sensibiliseren voor de ruime thematiek van de multiculturele samenleving.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
E : RELATIES : Evenwaardig

E : RELATIES : Hanne & Hassan

Doelgroep: Jongeren vanaf 9 jaar
aantal spelers: 6 spelers
tijdsduur: 60 min tot 120

Korte inhoud:
Gezelschapsspel waar men moet trachten mensen van verschillende culturen bij elkaar te zoeken door middel van vragen te beantwoorden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
E : RELATIES : Hanne & Hassan

E : RELATIES : Mie, Mo & Co

Doelgroep: 7-16 jarigen
aantal spelers: 3 tot 8
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:
Een kaartspel waar 19 verschillende spelletjes mee gespeeld kunnen woden met "gelijkheid" als centraal punt.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
E : RELATIES : Mie, Mo & Co

E : RELATIES : Reis rond de wereld in 20 spelen

Doelgroep:6 tot 12 jaar
aantal spelers: 2 tot 30 spelers
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:‘Reis rond de wereld in 20 spelen’ bevat 10 buiten- en 10 gezelschapspelen. De spelen zijn van de verschillende wereldcontinenten afkomstig. Zo maken de deelnemers op een speelse manier kennis met de culturele rijkdom die over de wereld is verspreid.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
E : RELATIES : Reis rond de wereld in 20 spelen

E : RELATIES: Alle kleuren van de regenboog

Doelgroep: Jongeren
aantal spelers: ongeveer 20 spelers
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:
4 Bundels voor 4 leeftijdscategorieën. In elke bundel vind je multiculturele activiteiten zoals rollenspellen, vraag- & antwoordspellen, liedjes.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
E : RELATIES: Alle kleuren van de regenboog

E: MILIEU: Reis rond de wereld rond in 20 spelen

'Reis ronde de wereld in 20 spelen' bevat 10 buiten- en 10 gezelschapspelen. De spelen zijn van de verschillende wereldcontinenten afkomstig. Zo maken de deelnemers op een speelse manier kennis met de culturele rijkdom die over de wereld is verspreid.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00

F : RELATIES : Bloosdoos

Doelgroep: Jongeren vanaf 14 jaar
aantal spelers:minstens een groep van zes
tijdsduur 50 à 60 min

Korte inhoud:
Vragenset met verschillende thema's : verliefd zijn, liefdesverdriet, aanmaken en versieren, vrienden en vriendinnen, …

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
F : RELATIES : Bloosdoos

F : RELATIES : Een wereld vol troost

Doelgroep:5 tot 12 jaar
aantal spelers: 2 tot 25
tijdsduur: zelf de bepalen

Korte inhoud:‘ Een wereld vol troost’ is een koffer die heel wat materialen en werkvormen aanbiedt om rond verlies te communiceren en na te denken. De materiaalset is opgebouwd rond 15 verschillende verlieservaringen waarmee kinderen geconfronteerd kunnen worden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
F : RELATIES : Een wereld vol troost

F : RELATIES : Kimba

Doelgroep:Jongeren vanaf 14 jaar
deelnemers: 6 à 8 spelers
tijdsduur: 60min

Korte inhoud:

Taboes doorbreken i.v.m. thema's als relaties, gezondheid & seks, dromen, ...

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
F : RELATIES : Kimba

F : RELATIES : Ziggi Is verliefd!

Kinderen van 8 tot 10 jaar zijn bezig met relaties en seksualiteit, maar dit is niet altijd even duidelijk. Met Ziggi is verliefd krijgen kinderen de kans om rond relaties en seksualiteit te spelen en te praten. In het land van de Lieve Lijven, het land van de Wiebelende Bedden, het land van de Gevoelige Zielen, het land van de Bonzende Harten en het land van de 1002 nachten wachten samenwerkings- en competitiespelen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
F : RELATIES : Ziggi Is verliefd!

F : RELATIES: Een doos vol gevoelens

Jonge kinderen leren omgaan met gevoelens. Dat is in een notendop het doel van Een Doos Vol Gevoelens. Spelenderwijs leren de kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de 4 basisgevoelens – blij zijn, bang zijn, boos zijn en verdrietig zijn - staat tijdens het spelen centraal. Concreet biedt de speeldoos 21 totaal uiteenlopende activiteiten aan om kinderen te helpen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
F : RELATIES: Een doos vol gevoelens

F : RELATIES: Een huis vol gevoelens en axen

Een Huis Vol Gevoelens En Axen volgt Een Doos Vol Gevoelens op. Sociaal gedrag wordt wordt gekleurd door gevoelens. Het is dan ook van zeer groot belang dat kinderen gevoelens in een relationele context kunnen plaatsen. Met de axenroos als leidraad, komt Een Huis Vol Gevoelens En Axen hieraan tegemoet. Het spel verfijnt het gedragsrepertorium van de deelnemers en schenkt hen inzicht in de verschillende interactiemogelijkheden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
F : RELATIES: Een huis vol gevoelens en axen

F: RELATIES: Als de dood voor de dood op school?

Doelgroep: leerkrachten, directies en CLB-medewerkers
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Boekje over verlies en verdriet in theorie en praktijk op de basisschool.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
F: RELATIES: Als de dood voor de dood op school?

F: RELATIES: Boekenhart

Doelgroep: kinderen en jongeren
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een overzicht van Kinder- en jeugdboeken over liefde, relaties en seksualiteit.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
F: RELATIES: Boekenhart

F: RELATIES: Verzinsels

Doelgroep: begeleiders van jongeren
aantal spelers: afhankelijk van het gekozen spel
tijdsduur: afhankelijk van het gekozen spel

Korte inhoud: Werkvorm om kinderen en jongeren aan te moedigen tot poëzie over liefde, relaties en seks.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
F: RELATIES: Verzinsels

G : RELATIES : Blauwland-Geelland

Doelgroep:8 tot 12 jaar
aantal speler: 12 tot 40 spelers
tijdsduur: 75 tot 120 min

Korte inhoud:Dit simulatiespel spoort 2 vreemde culturen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken en afspraken. Concreet worden de spelers in 2 culturele groepen verdeeld: Blauwland en Geelland. Samen proberen ze de andere cultuur te doorgronden. Er bestaat van dit spel ook een versie voor 12 – 18 jarigen nl. Rafa rafa.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
G : RELATIES : Blauwland-Geelland

G : RELATIES : Kwinkslag

Doelgroep:Vanaf 16 jaar
aantal spelers: 9 tot 24 spelers
tijdsduur: 75 tot 100 min

Korte inhoud:De deelnemers nemen onvoorbereid deel aan een kaarttornooi. De spelers worden in groepjes verdeeld en spelen aan verschillende tafels het kaartspel ‘kwinkslag’. Na elke ronde verschuiven een aantal deelnemers naar een andere tafel en krijgen ze met nieuwe tegenstanders te maken. Wat de spelers echter niet weten, is het feit dat elke tafel een licht afwijkende versie van ‘kwinkslag’ speelt. Aan de ene tafel bijvoorbeeld is de aas veel waard, aan de andere tafel helemaal niets. Slecht één regel is geldig voor elke tafel: verbale of schriftelijke communicatie is niet toegestaan! De gevolgen laten zich raden…

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
G : RELATIES : Kwinkslag

G : RELATIES : Rafa Rafa

Doelgroep:Vanaf 12 jaar
aantal spelers: 12 tot 40
tijdsduur: 75 tot 12 min

Korte inhoud:Dit simulatiespel spoort 2 vreemde culturen aan tot het ontdekken van elkaars gewoonten, gebruiken en afspraken. Concreet worden de spelers in 2 culturele groepen verdeeld: de ALFA’S en de BETA’S. Samen proberen ze de andere cultuur te doorgronden. Er bestaat van dit spel ook een versie voor 8 tot 12 jarigen nl. Blauwland-Geelland.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
G : RELATIES : Rafa Rafa

G: RELATIES : Noord Zuid

Boekje met vijf spelen over wereldverhoudingen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
G: RELATIES : Noord Zuid

G: RELATIES: Intercultureel spelenboek

Doelgroep: jeugd- en jongerenwerkers
aantal spelers: afhankelijk van het gekozen spel
tijdsduur: afhankelijk van het gekozen spel

Korte inhoud:
Intercultureel leren op een heel leuke en boeiende manier !

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
G: RELATIES: Intercultureel spelenboek

H : SEKS & RELATIES : AIDS- bekerspel

Doelgroep:
aantal spelers:groepen van ongeveer 10 à 20 personen van 15 jaar en ouder
tijdsduur:60 tot 100 min

Korte inhoud:
Met het AIDS-bekerspel hebben de spelers wisselend seksueel contact. Iedere speler krijgt een rolkaart met een personagebeschrijving , waarin hij zich moet inleven. Na afloop wordt een test gedaan en wordt gekeken wie seropositief is gevonden.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
H : SEKS & RELATIES : AIDS- bekerspel

H : SEKS & RELATIES : Aidsquiz

Doelgroep: jongeren
aantal spelers: 1 speler
tijdsduur: 30 min

Korte inhoud:
Via een diskette kan je je kennis over AIDS testen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
H : SEKS & RELATIES : Aidsquiz

H : SEKS & RELATIES : Goede minnaars

Doelgroep: 14-20 jarigen
aantal deelnemers: afhankelijk van de activiteit
tijdsduur: afhankelijk van de activiteit

Doelstellingen: Jongeren kennis laten maken met de 3 verschillende perspectieven voor seksuele vorming.

Korte inhoud:
Methodieken waar de seksuele vorming aan bod komt.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
H : SEKS & RELATIES : Goede minnaars

H : SEKS & RELATIES : Het grote voortplantingsspel

Doelgroep: Vanaf 11 jaar
Aantal spelers: 2tot 4 spelers of in ploegen
Tijdsduur: 50 tot 150 min.
Huurprijs: Gratis | Waarborg: € 20,00

Seksuele voorlichting spelenderwijs bespreekbaar maken. Een heleboel zaadcellen zwemmen naar Miss Eicel. De speler die er als eerste in slaagt om, met één van zijn zaadcellen, de wondermooie Miss Eicel te bevruchten, wint het spel.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
H : SEKS & RELATIES : Het grote voortplantingsspel

H : SEKS & RELATIES : Sexplorer

Doelgroep: Jongeren

Korte inhoud:
Interactieve cd-rom voor jongeren over liefde & seksualiteit

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
H : SEKS & RELATIES : Sexplorer

H: SEKS & RELATIES : Project relaties en seksualiteit

Doelgroep: leerkrachten in de laatste jaren van het BUSO en het BSO.
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Deze bundel voorziet je van een aantal activiteiten waaruit je een keuze kan maken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
H: SEKS & RELATIES : Project relaties en seksualiteit

H: SEKS & RELATIES: Safe

Doelgroep: leerkrachten tweede graad secundair onderwijs
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Begeleidingsmap jongerenkrant


Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
H: SEKS & RELATIES:  Safe

H: SEKS EN RELATIES: Mond vol tanden

Doelgroep: begeleiders van jongeren, het jeugdwerk
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Iedereen die met jongeren werkt krijgt vroeg of laat te maken met sekusueel getinte relaties.
Aan de hand van de werkvorm "Mond vol tanden" kan je met andere begeleiders eens overleggen over hoe je het best gepast kan reageren. De achtergrondinformatie houden we in deze brochure beknopt. We raden je wel aan om het eerder verschenen handboek Levende lijven eens door te nemen. (Levende lijven is dan ook aanwezig in jeugddienst Asse.)

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
H: SEKS EN RELATIES: Mond vol tanden

I : SEKS & RELATIES : Groeispurt

Doelgroep: Jongeren vanaf 10 jaar
aantal deelnemers: zelf te bepalen
tijdsduur: zelf te bepalen


Korte inhoud:
Men probeert te deelnemers te prikkelen door te praten en te spelen over vriendschap, relaties, verliefdheid, ... en dit op zowel emotioneel vlak als op lichamelijk vlak.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
I : SEKS & RELATIES : Groeispurt

I : SEKS & RELATIES : Sexofoon

Doelgroep: Jongeren van 14 tot 17 jaar.
aantal spelers:vanaf 4 deelnemers
tijdsduur: 60 min

Korte inhoud:
Gedurende 1 minuut worden kaartjes met emoties omgedraaid zodat je deze emotie kunt bekijken. Als deze weer omgedraaid zijn moet jij naar dezelfde emotie op zoek gaan. Heb je deze ook gevonden moet je de stelling over deze emotie beantwoorden.
Het doel van het spel is het gesprek over relaties en seksualiteit tussen de deelnemers te bevorderen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
I : SEKS & RELATIES : Sexofoon

I : SEKS & RELATIES : SOA-Souvenir

Doelgroep:Jongeren vanaf 14 jaar
aantal spelers: vanaf 4 deelnemers t/m 15 deelnemers
tijdsduur:120 min

Korte inhoud:
SOA-Souvenir behandelt de kennisaspecten van de seksueel overdraagbare aandoeningen zoals de namen, de klachten, de bescherming, de behandeling en de mogelijke besmettingswijze. Er wordt ook ingegaan op relationele aspecten zoals het kunnen communiceren over veilig vrijen, je eigen grenzen in lichamelijkheid en seksualiteit afbakenen en die van anderen respecteren, betekenis van vertrouwen en trouw in een relatie, rolverwachtingen ...

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
I : SEKS & RELATIES : SOA-Souvenir

I : SEKS & RELATIES : V-koffer

Doelgroep: Jongeren
aantal spelers:zelf te bepalen
tijdsduur:zelf te bepalen


Korte inhoud:
-Koffer met tips & werkvormen i.v.m. veilig vrijen
-Informatie over organisaties

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
I : SEKS & RELATIES : V-koffer

I: SEKS EN RELATIES: Vrijstraat 16

Doelgroep: jongeren vanaf 16 jaar

Aantal spelers:
-spelbordvariant max. 15 personen
-dobbelsteenvariant max. 15 personen
-speelterreinvariant 10-30 personen

Tijdsduur: 2 uur

Korte inhoud:
Vrijstraat 16 is een spel rond vrijen voor zestienplussers. Het is een spel waarin alle aspecten van vrijen (kennis, informatie, communicatie, mening vormen...) aan bod komen. De spelers bewegen zich doorheen de verschillende kamers van een huis en vinden op hun weg heel wat uitdagingen (actieve, rustige en zoekopdrachten, groepsgesprekken en weetjes). Een spel om kennis, vaardigheden en attitudes rond vrijen te introduceren bij jongeren van 16 jaar en ouder.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 25,00
I: SEKS EN RELATIES: Vrijstraat 16

J : SEKS & RELATIES : 'k Zag twee beren

Een werkmap gericht naar leerkrachten, CLB-medewerkers, begeleiders,… om met kleuters en kinderen van lagere schoolleeftijd op een interactieve manier rond seksualiteit en relaties te werken. Thema's zoals lichaam en hygiëne, lichamelijke veranderingen, voortplanting, anticonceptie, seksualiteit, relaties, gevoelens, gezinsvormen,... komen aan bod. Dit alles verpakt in spelmethodieken op maat van kinderen. Deze didactische map werd ontwikkeld in het kader van de tentoonstelling 'k Zag 2 beren...

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
J : SEKS & RELATIES : 'k Zag twee beren

J : SEKS & RELATIES : Rubbermap

Doelgroep: Begeleiders van jongeren tussen 14-18 jaar
aantal deelnemers:zelf te bepalen
tijdsduur:zelf te bepalen

Korte inhoud:
Een map met informatie voor jongeren over seksualiteit, veilig vrijen, HIV, tips om het praten over SOA, aids e.d. te vergemakkelijken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
J : SEKS & RELATIES : Rubbermap

J: SEKS EN RELATIES: Levende lijven

Doelgroep: begeleiders uit het jeugdwerk
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Handboek voor het jeugdwerk met achtergrond en werkvormen over relaties en seksualiteit.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
J: SEKS EN RELATIES: Levende lijven

K : MILIEU : Milieuwerkdoos

Doelgroep: Jongeren (die op kamp gaan)
aantal deelnemers:3 tot 6
tijdsduur:60 min

Korte inhoud:
Het spel bevat 21 thema's over hoe men met het milieu moet omgaan als men op kamp is.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
K : MILIEU : Milieuwerkdoos

K : MILIEU : Natuurspel

Doelgroep:7 tot 12 jaar
aantal spelers:25 spelers
tijdsduur:180 min

Korte inhoud:In het bos proberen de spelers zoveel mogelijk puzzelstukken te verzamelen.
Daarvoor voeren ze allerlei doe- en zoekopdrachten uit. Ze ruiken aan bladeren, luisteren naar vogels, schudden aan bomen, bootsen het geluid van een kikker na…, kortom, het ‘natuurspel’ is een uitdaging voor alle zintuigen!

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
K : MILIEU : Natuurspel

K : MILIEU : Pak-je-afval

Doelgroep:6 tot 9 jaar
aantal spelers: 12 tot 25 spelers
tijdsduur: 60 tot 180 min

Korte inhoud:’Pak-je-afval’ bevat 3 spelvormen die elk op het belang van afvalvoorkoming wijzen. Het eerste spel visualiseert met stoelen het afval van elke Vlaming. Het tweede spel legt de link tussen de levensstijl en het afvalproductie. Het derde spel verstrekt de eerste hulp bij afvalvoorkoming en helpt bij het maken van concrete afspraken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
K : MILIEU : Pak-je-afval

K : MILIEU : Pyromania

Een spel voor jeugdwerkers. Waarin men al spelend duidelijk krijgt over brandveiligheid in jeugdlokalen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
K : MILIEU : Pyromania

K : MILIEU : Wat is watt?

Doelgroep: jongeren tussen 10 en 15 jaar.
aantal spelers:10 tot 30 spelers
tijdsduur: 100 tot 150 min


Korte inhoud:
Een spel rond rationeel energiegebruik. Het aanbrengen van enkele begrippen en feiten over energie en energiegebruik en daarnaast ook het bewust maken van de noodzaak om rationeler met energie om te springen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
K : MILIEU : Wat is watt?

K : MILIEU : Yggdrasil

Doelgroep: jongeren van 6 tot 16 jaar.
aantal spelers:4 spelers
tijdsduur: 60 min

Korte inhoud:
Dit spannend gezelschapsspel neemt de spelers langs een vossenspoor mee doorheen de boeiende wereld van het bos.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
K : MILIEU : Yggdrasil

K: MILIEU: Het grote milieu spelenboek

Doelgroep:
-docenten aan basisscholen
-iedereen die met groepen werkt in inrichtingen en dagverblijven en tijdens werkweken en vakantiekampen.
aantal personen: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Boek met ruim 200 spelvormen, ideeën, experimenten, recepten, activiteiten en projecten rondom natuur en milieu voor kinderen van 4 - 14 jaar.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00

K: MILIEU: Kiekebos

Doelgroep: leiders en leidsters bij jeugdbewegingen
aantal personen: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Handboek voor bosvriendelijke spelen

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
K: MILIEU: Kiekebos

K: MILIEU: Rein en Ever

Doelgroep: leerkrachten van kinderen 6-9 jaar
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een leidraad bij leerrijke en prettig bosactiviteiten.
Inbegrepen: een verhaaltje + lessenpakket

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
K: MILIEU: Rein en Ever

K: MILIEU: Ten afval!

Doelgroep: Jeugdbewegingen
aantal personen: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
De spelmap bestaat uit 2 grote delen:
-Het groepsspel => een spel over het sorteren en recycleren van afval
-De spelcontainer => kleine en grote activiteiten over afval

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
K: MILIEU: Ten afval!

L : RECHT : Mond houden of meepraten

Doelgroep: Jongeren & begeleiders
aantal spelers: zelf te bepalen
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:
Methodieken om op een leuke manier de kinderrechten te leren kennen

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
L : RECHT : Mond houden of meepraten

L : RECHT : Route 28

Doelgroep: Jongeren van 15 tot 18 jaar.
aantal spelers: 1 spelbegeleider, 2spelers of 2 spelersgroepen
tijdsduur: 120 min

Korte inhoud:
Met dit spel wordt getracht de algemene kennis van jongeren m.b.t. de individuele lidstaten van het huidige en toekomstige Europa te toetsen en te vergroten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
L : RECHT : Route 28

L : RECHT: Democracity

Doelgroep:vanaf 10 jaar
aantal spelers: 12 tot 28 deelnemers
tijdsduur:80 tot 150 min

Korte inhoud:Door een politieke partij op te richten en samen een stad op te bouwen, leven de kinderen zich in de politieke werkelijkheid in. De spelers ontdekken dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus in een democratische samenleving nodig zijn en dat ieders stem telt.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
L : RECHT: Democracity

L : RECHT: Draai je recht

Doelgroep: 6-12 jaar
aantal spelers: vanaf 10 spelers is het aangeraden om de griep in kleinere groepen onder te verdelen(max. 5 groepjes)
tijdsduur:50 à 60 min ( 1 lesuur ongeveer)

Korte inhoud:
Kinderrechtenspel aan de hand van kaartjes.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
L : RECHT: Draai je recht

L : RECHT: Kinderrechten een taak voor iedereen

Vormingsmap:
Doelgroep: Jongeren + begeleiders

Korte inhoud:
-Educatief materiaal
-Methodieken om rond de kinderrechten te werken

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
L : RECHT: Kinderrechten een taak voor iedereen

L : RECHT: Kinderrechtenkwartet

Doelgroep: 6-14 jarigen
aantal spelers:4
tijdsduur:zelf te bepalen

Korte inhoud:
Kwartetspel om de kinderrechten te leren kennen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
L : RECHT: Kinderrechtenkwartet

L : RELATIES : Uitgespeeld

Doelgroep:Vanaf 16 jaar
aantal spelers:115 tot 25 spelers
tijdsduur: 100 tot 150 min

Korte inhoud:‘Uitgespeeld’ is een inleefspel, met grote verscheidenheid aan personages, gaande van kansrijke tot kansarme mensen. De spelers proberen de levenssituatie van hun personage te verbeteren op verschillende domeinen. Ze ondervinden immers dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Het spel slaagt er in om de cirkel van de armoede op een duidelijke manier over te brengen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
L : RELATIES : Uitgespeeld

L: RECHT: Is dat(R)echt?

Doelgroep: leerkrachten 2de en 3de graad basisonderwijs
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Is dat (R)echt is een krant voor en door kinderen van 2de en 3de graad basisonderwijs en informeert kinderen op een speelse manier over hun rechten. Het is een handig instrument om aan de slag te gaan rond kinderrechten. Als inspiratie en hulpmiddel ontwikkelde het Kinderrechtencommissariaat bij de krant een is dat (R)echt!? – lesbrief met ideeën om rond kinderrechten te werken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
L: RECHT: Is dat(R)echt?

L: RECHT: RAINBOW (in het Engels)

Doelgroep: tieners, jongeren, leerkrachten, opvoeders
Aantal speler: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een boekje dat de strijd wil aangaan tegen homofobie.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
L: RECHT: RAINBOW (in het Engels)

M : VERSLAVING : Maat in de shit

Als jongeren in de problemen gaan ze meestal het eerst te rade bij hun vrienden. Maar wat doe je als tiener wanneer je beste vriend bij je ten rade komt met een drugprobleem? En je daarbij op het hart drukt om er niemand iets over te vertellen? Of wat doe je als je merkt dat een vriend of vriendin te ver gaat met z’n druggebruik maar
dat zelf niet lijkt te merken? Heel wat jongeren maken zo’n situatie ooit
eens mee. En vaak voelen ze zich daarbij erg onzeker. Deze educatieve map
kan jongeren in zo’n situatie een houvast bieden. Of ze erop voorbereiden

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 50,00
M : VERSLAVING : Maat in de shit

M : VERSLAVING : Uch Uch

Doelgroep: Jongeren
aantal personen: maak groepen van ongeveer 4 personen
tijdsduur: 60 min

Korte inhoud:
Spel over roken en rookgedrag.
Men kan met dit spel verschillende kanten op : men kan bijvoorbeeld discussies uitlokken over waarom men rookt, wat er zou moeten wijken als men rookt… .

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
M : VERSLAVING : Uch Uch

M: VERSLAVING : 3D

Doelgroep:12 tot 18 jaar
aantal spelers: 6 tot 30 spelers
tijdsduur:100 tot 120 min

Korte inhoud:‘3D’ behandelt volgende thema’s : gezondheid, ruzie, agressie, middelengebruik, seksualiteit, multimedia en welbevinden. Zowel de positieve alsook de negatieve aspecten van deze thema’s komen tijdens het spelen aan bod. De groep die het spel wint, krijgt het voorrecht om uit een aantal actiekaarten een concrete actie te kiezen voor de hele klas. Deze actie gaat dieper in op een thema dat tijdens het spel werd besproken en heeft tot doel het onderwerp in kwestie nog verder uit te diepen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
M: VERSLAVING : 3D

M: VERSLAVING: 'Rock Zero'

Doelgroep: 14-16 jaar
aantal spelers: 25 spelers (max. 5 groepjes van 5 spelers)

Korte inhoud:
'Rock zero' is een spel waarmee jongeren spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik en waarmee ze hun kennis en attitudes kunnen verfijnen. Ze leren op een ludieke manier dat (veel) alcohol drinken niet de norm is. De boodschap van het spel is 'alcohol, begin er niet te vroeg mee.'

In het pakket vind je specifieke tips om het spel in de klas, de leefgroep of de jeugdbeweging te spelen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
M: VERSLAVING: 'Rock Zero'

M: VERSLAVING: Alcohol en cannabis zonder boe of bah

Doelgroep: jongeren of volwassenen met een verstandelijke beperking
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
'Alcohol & cannabis... zonder boe of bah' is een pakket ontwikkeld om alcohol en cannabis bespreekbaar te maken bij jongeren met een verstandelijke beperking. Het pakket bevat twee brochures 'Alcohol... zonder boe of bah' en 'Hasj en Wiet... zonder boe of bah', een beeldenmethodiek en twee begeleidende fiches. De fiches bieden u, als begeleider, de nodige ondersteuning en achtergrondinformatie om met de brochures en het beeldmateriaal aan de slag te gaan.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
M: VERSLAVING: Alcohol en cannabis zonder boe of bah

M: VERSLAVING: Drugs ingeblikt

Doelgroep: Jongeren
Aantal spelers: 10 à 20 spelers
Tijdsduur: 60 min.

Korte inhoud:
Een werkvorm met foto's en stellingen over drugs. Het geheel is samengesteld uit vier reeksen van acht stellingen. Bij elke stelling hoort een foto. Elk van die vier reeksen is gebouwd rond een thema. De thema's zijn: visie op preventie, jongeren en drugs, drugs in een sociale context, genieten en recht op roes.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00

M: VERSLAVING: Het druglinkspel - VAD

Doelgroep: Leerkrachten, jeugdhuismedewerkers, jeugdleiders.
Aantal spelers: individueel, per twee of in groep
Tijdsduur: 60 min.

Korte inhoud:
Elk kaartspel bevat 55 kaarten. De groene kaarten gaan over drugs, de gele beschrijven het effect, de rode lichamelijke/psychische afhankelijkheid, de paarse legaliteit en de oranje het stereotype van de gebruiker.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
M: VERSLAVING: Het druglinkspel - VAD

M: VERSLAVING: Lol zonder alcohol

Doelgroep: leerkrachten 3de graad lager onderwijs
Aantal spelers: een klas
Tijdsduur: 8 lessen

Korte inhoud:
LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Samen ga je onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Jullie kijken ook verder dan het thema 'alcohol': de kinderen gaan hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
M: VERSLAVING: Lol zonder alcohol

M: VERSLAVING: Maat in de shit (map)

Doelgroep: Leerkrachten van tieners
Aantal spelers: Zelf te bepalen
Tijdsduur: Zelf te bepalen

Vormingsmap voor leerkrachten, die tieners kan voorbereiden op de volgende situatie: een goede vriend van je dreigt in de problemen te komen door druggebruik. Wat kan je hieraan doen?

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
M: VERSLAVING: Maat in de shit (map)

M: VERSLAVING: uch uch - mja

Doelgroep: leerlingen van het secundair onderwijs
Aantal spelers: groepen van ongeveer 4 personen
Tijdsduur: 60 min.

Korte inhoud:
Men kan met dit spel verschillende kanten op. Men kan bijvoorbeeld discussies uitlokken over waarom men rookt, wat er zou moeten wijken als men rookt, enzovoort.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
M: VERSLAVING: uch uch - mja

N : VERSLAVING : Drugs Ingeblikt

Doelgroep: Jongeren
aantal deelnemers: 10 à 20 deelnemers
tijdsduur: 60min

Korte inhoud:
Een werkvorm met foto’s en stellingen over drugs. Het geheel is samengesteld uit vier reeksen van acht stellingen. Bij elke stelling hoort een foto.De fotomethodiek kan gebruikt worden om de thema’s drugs, druggebruik en –preventie bespreekbaar te maken.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
N : VERSLAVING : Drugs Ingeblikt

N : VERSLAVING : Het Druglinkspel

Doelgroep:Voor begeleiders & jongeren van 16-18 jaar
aantal spelers: individueel of per twee of in groep
tijdsduur: 60 min

Korte inhoud:
Het bespreekbaar maken van drugs aan de hand van een kwartetspel. Afhankelijk van de wijze waarop het spel gespeeld wordt, ligt de nadruk meer op het testen en bijbrengen van kennis, op het verkennen van waarden en normen of op het ontkrachten van vooroordelen ten aanzien van druggebruikers.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
N : VERSLAVING : Het Druglinkspel

N : VERSLAVING : Promillebril

Doelgroep: Vanaf 16 jaar
Aantal spelers: Zelf te bepalen
Tijdsduur: Zelf te bepalen

De promillebril is een sensibiliseringstool dat de effecten van alcohol op het zicht nabootst.
Wanneer men door deze bril kijkt, verkrijgen de deelnemers een effect alsof ze een zekere promillage alcohol in het bloed hebben. Door een parcours af te leggen met de promillebril kunnen de jongeren ervaren hoe moeilijk het is om met een verminderd zicht accuraat te handelen. Hierdoor worden de gevaren van rijden onder invloed onmiddellijk duidelijk.
Leuk om uit te proberen !

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 50,00
N : VERSLAVING : Promillebril

N: VERSLAVING: Draaiboek alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis

Doelgroep: ondersteuning van drugpreventiewerkers, beroepskrachten van het jeugdhuis en jeugdconsulenten
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een jeugdhuis is geen eiland. Middelengebruik is overal aanwezig in onze maatschappij. Elk jeugdhuis wordt dan ook in zijn werking vroeg of laat met middelen en middelengebruik geconfronteerd.
Dit draaiboek bestaat uit verschillende onderdelen die van belang zijn bij het opstellen van een drugbeleid in een jeugdhuis.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
N: VERSLAVING: Draaiboek alcohol- en drugbeleid in het jeugdhuis

N: VERSLAVING: Drugs in de jeugdbeweging, hoe deal je ermee?

Doelgroep: jeugdbeweging
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Draaiboek voor de uitwerking van een beleid rond alcohol en andere drugs in de jeugdbeweging.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
N: VERSLAVING: Drugs in de jeugdbeweging, hoe deal je ermee?

N: VERSLAVING: Eetgewoonten

Doelgroep: leerkrachten
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Dit boekje is ideaal om jongeren aan te zetten tot goede eetgewoonten. Onderdeel van de volgende serie boekjes: Leefsleutels in actie plus.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
N: VERSLAVING: Eetgewoonten

N: VERSLAVING: Lesmap drugs

Doelgroep: leerkrachten, jeugdwerk
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
In dit lespakket ligt het accent op drugs die in onze maatschappij aanvaard zijn - zoals tabak, alcohol, sommige geneesmiddelen, enz... - en waarvan het gebruik en misbruik ook maatschappelijke oorzaken heeft.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
N: VERSLAVING: Lesmap drugs

N: VERSLAVING: Project Drugs

Doelgroep: leerkrachten
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Leefsleutels in actie plus, project drugs

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
N: VERSLAVING: Project Drugs

N: VERSLAVING: Slik (werkmap + cd-rom)

Doelgroep: leerkrachten en jongerenwerkers
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Werkmap met werkvormen voor het onderwijs en het jeugdwerk. Ook inbegrepen: de slik cd-rom. De SLIK cd-rom geeft productinfo op maat van jongeren en kadert drugs in een ruimer maatschappelijk en historisch perspectief. Bevat een quiz, drugwoordenboek, leesstukjes en videofilmpjes.
Een uitgave van MJA in samenwerking met de DrugLijn.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00
N: VERSLAVING: Slik (werkmap + cd-rom)

N: VERSLAVING: Werkmap

Doelgroep: leerkrachten en jongerenwerkers
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
14 toffe ideeën, bijvoorbeeld alcoholvrije cocktails maken of een quiz.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 3,00

O : ONDERWIJS : Ander spel

Een verzameling van 117 niet-competitieve, originele spelen. Waaronder kennismakingsspelletjes, rustige spelletjes, actieve spelen, dramaspelen en teamspelen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O : ONDERWIJS : Ander spel

O : ONDERWIJS : Grote taalspel

Doelgroep: Van 7 tot 99 jaar.
Aantal Spelers: 2 tot 4 spelers in ploegen.
Tijdsduur: 50 tot 150 min.

Met 'Het Grote Taalspel' leer en oefen je spelenderwijs diverse taalonderdelen. Je krijgt te maken met nieuwe woorden, uitdrukkingen, spelling, meervoudsvorming, vervoegingen, verkleinwoorden, voorzetsels, woordraadsels, taalweetjes en nog veel meer.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
O : ONDERWIJS : Grote taalspel

O : ONDERWIJS : Het Grote Belgiëspel

Doelgroep: 9 tot 99 jaar.
Aantal spelers: 2 tot 6 spelers of in ploegen.

'Het Grote Belgiëspel' is een spannend bordspel waarbij spelers zo snel mogelijk 20 frietjes moeten afleveren op Het Koninklijk paleis in Brussel. Daarvoor doorkruisen ze de 10 Belgische provincies en beantwoorden ze vragen over de staatkundige structuur van België, over streekspecialiteiten, heuvels en rivieren, het koningshuis, geschiedenis en nog zo veel meer. Uitstapjes in de provincies met fotovragen en bestuurskaaarten zorgen voor een flinke dosis extra spanning en strategie. Bovendien leren de bestuurskaarten, aan de hand van concrete voorbeelden, aan de spelers wat de taken van de verschillende bestuursniveaus in België zijn en wat tot de hoofdtaken van justitie, politie,... behoort.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 20,00
O : ONDERWIJS : Het Grote Belgiëspel

O : ONDERWIJS : Het Muzikaal Spelenboek

Creatief spelen met muziek en geluid. Het Muzikaal Spelenboek bevat 101 leuke muziek- en geluidsspelletjes.


Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O : ONDERWIJS : Het Muzikaal Spelenboek

O : ONDERWIJS : Honderd Taalspelen

Doelgroep: docenten, studenten aan opleidingen en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs.
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Creatief spelen met talen. Honderd Taalspelen bundelt een groot aantal taalspelen. Het spelenboek schenkt ook inzicht in het organiseren van een taalactiviteit.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O : ONDERWIJS : Honderd Taalspelen

O : ONDERWIJS: Ik speel Ik spel

Doelgroep: leerkrachten, begeleiders
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Via Ik Speel Ik Spel kunnen leerkrachten of begeleiders op speelse wijze met letters, woorden en zinnen aan de slag. Wil je een spelletje spelen rond het alfabet? Wil je het verschil tussen ‘ei’ en ‘ij’ speels oefenen? Ik speel Ik spel maakt dit mogelijk! De spelen verruimen het taalinzicht van de spelers en sluiten naadloos aan bij de leerstof van de taalvakken van het basisonderwijs.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O : ONDERWIJS: Ik speel Ik spel

O: ONDERWIJS: 100 nieuwe muziekspelen

Doelgroep: begeleiders van kinderen van 6 tot 16 jaar
aantal spelers: afhankelijk van het gekozen spel
tijdsduur: afhankelijk van het gekozen spel

Korte inhoud:
Deze spelen kunnen door iedereen gehanteerd worden; er is géén muzikale opleiding voor vereist. Het boek kan binnen en buiten de school gebruikt worden door:
-leerkrachten basisschool
-muziekdocenten basisvorming en A.M.V.
-docenten speciaal onderwijs
-creatief therapeuten en inrichtingswerkers

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: 100 nieuwe muziekspelen

O: ONDERWIJS: Ander spel

Doelgroep: mensen in het sociaal- cultureel werk, onderwijs, vormingswerk en de jeugdhulpverlening
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Een bundeling van spelen voor 8 tot 88 jarigen waarin winnen of verliezen niet belangrijk is; waarin het accent ligt op samenwerking en spelplezier.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: Ander spel

O: ONDERWIJS: Bewegen en ontspannen op muziek

Doelgroep: kinderen van 3 - 8 jaar
aantal spelers: Afhankelijk van het gekozen spel
tijdsduur: max. 5 minuten

Korte inhoud:
'Bewegen en ontspannen op muziek' is een praktisch handboek met 15 uitgewerkte bewegingsspelletjes, bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen werkt.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: Bewegen en ontspannen op muziek

O: Onderwijs: Honderd taalspelen

Doelgroep: docenten, studenten aan opleidingen en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs.
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
woord- en letterspelen, spelletjes met een krant, vertel- en verhaalspelen, kennismakingsspelen, zintuig- en geluidsspelen, spelletjes met gedichten.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: Onderwijs: Honderd taalspelen

O: ONDERWIJS: Ik speel ik spel

Doelgroep: leerkrachten, begeleiders
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
Met dit spelenboek kunnen leerkrachten en jeugdwerkers aan de slag om te spelen met letters, woorden, zinnen... Het is een boek waar je als leerkracht/begeleider alleen mee aan de slag kunt. Wil je een spelletje spelen rond het alfabet? Wil je het verschil tussen ei en ij nog eens speels inoefenen? Wil je aan de slag gaan om een heuse krant te maken?... In dit boek vind je alles om letterlijk te spelen, overzichtelijk en gestructureerd.

De spelen sluiten aan bij de leerstof Nederlands uit het basisonderwijs, maar er wordt ook vakoverschrijdend gewerkt (o.a. wereldoriëntatie, beeldende expressie...).

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: Ik speel ik spel

O: ONDERWIJS: Muzikaal spelenboek

Doelgroep: leerkrachten
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
101 muziek- en geluidsspelletjes voor kinderen van 6 - 16 jaar

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: Muzikaal spelenboek

O: ONDERWIJS: New games

Doelgroep: leiders, leidsters
Aantal spelers: onbepaald
Tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
In dit boekje vind je enkele ideeën hoe je met een groep kan spelen met een aardbal en speeldoek.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
O: ONDERWIJS: New games

P : HULPVERLENING : Help

Doelgroep: Jongeren ouder dan 13 jaar
aantal spelers:van 3 t/m 12 spelers
tijdsduur:120 min a 150 min

Korte inhoud:
Iedere speler kruipt in de rol van een bepaalde persoon beschreven op de situatiekaarten. Deze persoon zit met een bepaald probleem. Nu moet hij over het spelbord de juiste dienst gaan zoeken die hem kan helpen.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
P : HULPVERLENING : Help

P: HULPVERLENING: De box van Kiko

Doelgroep: gezinnen met een langdurig ziek kind
aantal spelers: onbepaald
tijdsduur: onbepaald

Korte inhoud:
De box van Kiko is een boekenbox die werd ontwikkeld voor gezinnen met een chronisch ziek kind. De box bestaat uit 3 boekjes. Een kookboekje waarvan de recepten zijn aangepast aan het voedingspatroon van kankerpatiëntjes. Een knutsel/doeboekje met activiteiten volgens de mogelijkheden, beperkingen en interesses van zieke kinderen van twee tot zes jaar. De activiteiten bevorderen het samenspel tussen kind en ouder en kunnen rustig uitgevoerd worden. Net als de recepten vormen ze een aanzet voor de ouders. We moedigen u aan de activiteiten en recepten bij te sturen naar de mogelijkheden en interesses van uw kind. Het derde boek is een informatieboekje voor ouders. Dit vormt een wegwijzer aan organisaties die zich richten op de specifieke gezinssituatie. Kikker Kiko is de mascotte in ieder boekje van de boekenbox.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 10,00
P: HULPVERLENING: De box van Kiko

Q: WERK : Graag gedaan

Doelgroep: Jongvolwassenen vanaf 16 jaar
aantal spelers: 15 spelers
tijdsduur: zelf te bepalen

Korte inhoud:
Door een groot kaartspel de jongeren laten kennismaken met vrijwilligerswerk

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 15,00
Q: WERK : Graag gedaan

R: VRIJE TIJD: Feestles

Doelgroep:16 tot 25 jaar of ouder

Korte inhoud:Het leren organiseren van ‘fuiven’ : alle info over wetgeving, Sabam, organisatie en nog veel meer a.d.h.v. een stellingenspel, een kwartet, een quiz en een tijdslijn.

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 5,00
R: VRIJE TIJD: Feestles

VARIA

Fuifbox

inhoud fuifbox:
1 eurokassa, 1 stempelkussen,3 brandblusapparaten,3 noodverlichtingen, pictogrammen nooduitgang, pictogrammen brandblusapparaten, 6 TL-lampen

Huurprijs: Gratis | waarborg: € 50,00